skarpetki garniturowe

skarpetki garniturowe

Relacje Servent Leadership- liderem w

Pierwszym zadaniem lidera jest nie do utrzymania maszyn w ruchu, ale aby pomóc tym, pod jego opieką, aby żyć i służyć. Chociaż 1 Tymoteusza było autorytatywne wypowiedzi mają być przestrzegane w sposób dorozumiany, że cechowała wdzięku równouprawnienia i wolności kochającego, który byłby oczekiwany w liście do przyjaciela lub kolegi. Paweł pozdrawia Tymoteusza jako swojego "własnego syna w wierze." 1 Tymoteusza chciał osiągnąć wolę Bożą w swoim życiu. (1 Tymoteusza 1:18). Widzimy troskę Pawła duchowego zdrowia Tymoteusza (1 Tymoteusza 4: 12-16, 6: 11-16), a także jego zdrowie fizyczne (1 Tymoteusza 5:23). "Liderzy nie boją się mocnych stron swoich współpracowników - to liderzy pielęgnować talenty i promować współpracę w relacjach." 2

skarpetki garniturowe

Przywództwo to ciągły związek między liderem i przełożonych, kolegów, klientów i zwolenników. "Ponieważ relacje osobiste definiuje istniejącą jakość interakcji międzyludzkiej pomiędzy liderem i potencjalnych zwolenników, wyznawców nie przystąpi lider bez wymaganej relacji. Przywództwo jest związek." 3. Liderzy wymaga wielu umiejętności w zakresie zarządzania relacjami z wszystkimi znaczącymi podmiotami, w tym przełożonych, współpracowników i składników zewnętrznych. "Zachowanie związku jest zakres, w którym liderem angażuje się w dwukierunkowej komunikacji lub multi-way. Obejmuje ona słuchania, zachęcanie, ułatwianie, dostarczenie wyjaśnień i udzielenie wsparcia społeczno-emocjonalne." 4. Celem związku jest dać każdemu człowiekowi możliwość rozwoju i przyczynić się do jego najpełniejszym zakresie i budowania mocnych pośród różnic.

skarpetki garniturowe

Czy liderzy kształtują kulturę, czy też są one kształtowane przez nią? Obie! Podświadomość kulturowe organizacji widzi mocne różnic. Zatem, różnice, które ludzie przynoszą do poniesienia w ramach organizacji wpływają nie tylko na kulturę organizacyjną, ale także w jaki sposób liderzy reagują na różnice.

- autor artykułu