bielizna romantyczna

bielizna romantyczna Apostoł Paweł był misjonarzem międzykulturowa, Żyd, który starał się być "wszystkim dla wszystkich ludzi" w celu doprowadzenia ich ewangelii (1 Koryntian 9: 19-23). Paweł przechodzi swoją pilną potrzebę prowadząc różne klasy do Tymoteusza. Pierwsze zajęcia ludzi wymienione są różnice pokoleniowe mężczyzn i kobiet. Paweł pouczał Tymoteusza: "nagana nie jest starszy, ale traktuje go jak ojca, a młodsi, jak bracia, a starsze kobiety jako matki;. Młodsze siostry, z czystością" (1 Tymoteusza 5: 1-2). Polecenia Paweł działania Tymoteusza wobec czterech klas wolnych osób we wspólnocie. Od i kontekst organizacyjny podejścia lidera ma być jednym z wpływowych uroku. "Wpływ pracy wymaga, że ??wiesz, co robisz, ma rozsądne plany, są właściwe w tym zadaniu. -., Ale to często nie wystarcza Jest tylko cena wstępu" 5.

Z biegiem czasu, każda organizacja rozwija charakterystyczne przekonań i wzorców. Wiele z nich jest nieprzytomny lub brane za pewnik, co znajduje odzwierciedlenie w mitach, bajkach, historii, rytuałów, ceremonii i innych form symbolicznych. Menedżerowie, którzy rozumieją potęgę kultury organizacyjnej są znacznie lepiej przygotowani do zrozumienia i wpływać na ich organizacje. "Największy potencjał organizacji jest związana bezpośrednio do wyrównania, co twoi ludzie robią najlepiej z tym, co najbardziej potrzebuje dana organizacja." 6.

bielizna romantyczna

Liderzy muszą także być w stanie rozpoznawać różne systemy wartości z globalnym kontekście. kultura w Ameryce Północnej, na przykład, jest wyraźnie różni się od podejścia związku osobistym, który jest tak ważny w Azji i Ameryce Południowej. Indywidualistycznej postawy, tak powszechne w Kanadzie i USA stanowią wyraźny kontrast do wspólnego podejścia bramkowej znalazł się w Japonii. "Liderzy firm, które obejmują różne kultury muszą rozwijać silne poczucie takich systemów, a także wiele innych różnic, które można tak łatwo prowadzić do nieporozumień, które mogą blokować funkcjonowanie efektywnych organizacji." 7.

- autor artykułu